/var/www/html/wp-content/themes/jomelle/page.php
Service-Image

Opis

Kablovski VoIP modem Compal SBV5121E je EuroDOCSIS 2.0 kompatibilan. U sebi poseduje A-TDMA i S-CDMA modulacije, koje omogućuju do tri puta veći protok u povratnom smeru nego EuroDOCSIS 1.0/1.1 sistemi (30 Mb/s, umesto dosadašnjih 10 Mb/s). Da bi obezbedio kompatibilnost sa skoro svakom računarskom sistemom, SBV5121E sadrži i Ethernet i USB priključak. Kao svi prethodni SURFboard modeli, SBV5121E ima mogućnost da podrži do 32 korisnika – 32 na Ethernet portu, ili 1 na USB i 31 na Ethernet portu.
Ono što ovaj modem razlikuje od ostalih je ugrađeni VoIP adapter, čime se dobija mogućnost korišćenja telefonske veze preko navedenog modema i kablovske mreže.
Modem je kompatibilan sa EuroPacketcable 1.0 voice protokolom, i na sebi poseduje 2 voice porta (RJ-11). Modem podržava G.711 i niže kodeke za kompresiju govora. Za obezbeđivanje neprekidnog rada, Motorola je obezbedila i eksternu bateriju, kako bi ovaj uređaj bio nezavisan od električnog napajanja, što je generalni zahtjev za sve vrste telefonskih usluga.

Download Pdf