/var/www/html/wp-content/themes/jomelle/page.php
Service-Image

Opis

Astro headend rješenja predstavljaju fleksibilne sisteme, sa izuzetnim kvalitetom signala. Astro Direct Digital tehnologija omogućava da se dostignu sistemski parametri, koji su se činili nedostižnim u kompaktnoj headend tehnologiji. Nudeći dodatne sistemske resurse, kao i vrhunske video i audio parametre, postavljeni su novi standardi, vezani za fleksibilnost konfiguracije.

Download Pdf