/var/www/html/wp-content/themes/jomelle-child/page-custom-with-revslider-and-banner.php

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

Protivpožarna zaštita ima namjenu detekcije, lociranja pojave požara, alarmiranja i daljinske dojave nadležnom licu i ustanovi. Sistem takođe prijavljuje svaku tehničku neispravnost u radu.
Centrala sadrži operativnu konzolu i module neophodne za napajanje, kontrolu i rad ukupnog sistema za dojavu požara. Omogućava prijem signala o nastanku požara, definiše lokaciju i vrijeme, aktivira sistem alarmiranja posredstvom zvučnog upozorenja, alarmnih sirena i telefonskim dojavljivanjem na unapred definisana mesta.
Sistem posjeduje autonomiju od 72 časa u normalnom režimu rada i pola sata u režimu alarma. Bazira se na korišćenju automatskih - termičkih javljača požara koji reaguju na povećanje temperature, automatskih - dimnih koji reaguju na proizvode sagorijevanja. Dijele se na jonizujuće i optičke dimne, kao i na ručne javljače požara koji se lociraju na uočljivim i pristupačnim mjestima. Sistem koristi alarmne sirene sa potrebnim nivoima zvuka i uređajima za svjetlosnu signalizaciju.
Ugrađujemo opremu prizvođača BENTEL, IMIM i UTC.

10 GODINA ISKUSUTVA
U IZGRADNJI SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE

+382 20 212 105