/var/www/html/wp-content/themes/jomelle-child/page-front-page-revolution.php

MONITORING

Obezbedite sigurnost Vaše kuće, poslovnog prostora ili druge imovine 24 sata dnevno uz našu službu Monitoringa. Već 25 godina služba Monitoringa ALARM SYSTEMS-a budno brine o sigurnosti Vas i Vaše imovine.

24/7 MONITORING

Obezbedite sigurnost Vaše kuće, poslovnog prostora ili druge imovine 24 sata dnevno uz naš Monitoring centar.
Monitoring centar je opremljen naprednim sistemom automatskog prijema signala sa alarmnih centrala. Informacije koje se prikupljaju i obrađuju u monitoring centru su:

  • informacije o aktivacijama pojedinačnih detektora
  • informacije o pokušaju sabotaže svakog dela sistema čak i u trenutcima dok sistem nije aktivan
  • panik alarme koji se mogu ručno aktivirati u slučaju opasnosti
  • tehničke informacije o ispravnosti sistema


Po prijemu signala sa alarmnih sistema operateri Monitoring centra postupaju po unapred definisanim procedurama, procedure se dogovaraju sa svakim korisnikom pojedinačno.
Na svakom objektu koji je povezan na Monitoring centar ALARM SYSTEMS-a kao preventivno upozorenje, nalazi se nalepnica sa natpisom „Ovaj objekat obezbeđuje ALARM SYSTEMS“.

INTERVENTA EKIPA

Uz Monitoring centar nudimo Vam i mogućnost izlaska interventne ekipe na objekat u slučaju aktivacije alarmnog sistema. Pravovremenom reakcijom u slučaju dojave alarma sa ugroženog objekta (provala, panik taster, požar) službenici interventne ekipe se u najkraćem roku upućuju na ugrožen objekat. Proverom okoline i unutrašnjosti objekta službenici interventne ekipe utvrđuju stanje na objektu, a po potrebi vrše i obaveštavanje nadležnih organa (MUP, vatrogasci). Interventna ekipa, u skladu sa zakonskim ograničenjima, obezbeđuje ugroženi objekat nakon incidenta/nezgode i vrši zadržavanje počinilaca sa ciljem zaštite dokaza do dolaska ovlašćenih lica (MUP).

+381 24 670 888