/var/www/html/wp-content/themes/jomelle/page-no-container.php

Multimedijalni sistemi

MULTIMEDIJALNI SISTEMI

K

ompletni audio video sistemi namenjeni su prvenstveno poslovnim prostorijama koje su dizajnirane da prime veliki broj ljudi, mada se mogu koristiti i u privatnim prostorijama, za one koji žele oštru sliku i savršen zvuk. Velike kompanije, tržni centri, hoteli, javni objekti ne mogu da zamisle svoje poslovanje bez savremenih multimedijalnih rešenja, koja su u svetu postala standard.

Nudimo rešenja ambijentalnog ozvučenja koje se koristi za emitovanje muzike, reklamnih poruka, obaveštenja. Ovi sistemi takođe upozoravaju prisutne na rizik u slučaju nastupanja vanrednih događaja (požar i sl.) i daju glavne smernice za ponašanje pristutnih u vanrednim situacijama.

Moderno poslovanje nameće drugačija pravila komunikacije među kolegama i partnerima u poslu, naročito ako se radi o kompanijama sa predstavništvima i kancelarijama u više gradova, ili čak u različitim državama. Kompletni audio video konferencijski sistemi omogućavaju i olakšavaju svakodnevnu komunikaciju tako da se potreba za službenim putovanjima i visoki troškovi koji prate ova putovanja svode na minimum, a u nekim slučajevima i eliminišu.

Multimedijalne prezentacije preko video projektora pružaju mogućnost predstavljanja ideja, poslovnih planova na veoma zanimljiv i živopisan način. Jednostavno povezivanje i korišćenje su najveći razlog zbog kojeg su video projektori i platna poslednjih godina postali neophodan deo kancelarijske opreme u svim ozbiljnim kompanijama.

Multimedijalni sistemi su neizostavna tehnološka podrška savremenog biznisa i namenjena su kompanijama i organizacijama koje žele da optimizuju operativne troškove i da u bilo koje vreme sa bilo kog mesta u realnom vremenu komuniciraju sa klijentima, partnerima i zaposlenima koji su na geografski udaljenim lokacijama.

SATELITSKO PRAĆENJE

Obezbedite kompletnu uslugu praćenja vozila i efikasno upravljanje voznim parkom vaše kompanije.

FIZIČKO OBEZBEĐENJE OBJEKATA

Naše profesionalno fizičko obezbeđenje maksimalno je opremljeno i obučeno bez obzira na vrstu, tip i stepen rizika ugroženosti objekta.

OBEZBEĐENJE JAVNIH SKUPOVA

Naše veliko profesionalno iskustvo u obavljanju obezbeđenja javnih skupova, događaja i manifestacija daje sigurnost Vaše manfestacije / događaja i posetilaca.

ZAŠTO ALARM SYSTEMS?

Dugogodišnje iskustvo, strogi kriterijumi, sveobuhvatna obuka, tehnička opremljenost, poštovanje procedura kao i stalno unapređenje procesa zaštite, garancija su naše profesionalne i odgovorne usluge.